D&A Verzekeringen

Overzichtelijk, informatief en mogelijkheden om bepaalde onderwerpen nader te belichten waren de uitgangspunten voor een ontwerp ten behoeve van D&A Verzekeringen. Een website gericht op particulieren en ondernemers waarbij informatie ook als zodanig gescheiden is.

D&A Verzekeringen wil transparant zijn naar haar klanten en bezoekers. Een en ander uit zich tevens in de wijze waarop ze haar diensten belicht. In duidelijke taal waarbij vakjargon zoveel mogelijk wordt vermeden.


D&A Verzekeringen

Website D&A – Verzekeringen